0cd2d7de-823f-4cc8-8956-2e3e09fa3f80 jobdigger

Jeugdarts/Basisarts

Functieomschrijving

JOUWGGD.nl Sense Limburg

 • Je draagt zorg voor een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen in een veilige opvoedingscontext door middel van preventieve zorg.
 • Je verricht sociaal- medisch onderzoek in het kader van jeugdgezondheid gericht op risicogroepen en (risico)kinderen.
 • Je stelt sociaal- medische adviezen, verklaringen en handelingsplannen op en onderhoud contacten met ouders, scholen en ketenpartners.
 • Je verzorgt de zorgcoördinatie, waaronder het verwijzen en volgen van met name risicojeugd en neemt deel in zorgnetwerken.
 • Je adviseert mondeling en schriftelijk vanuit sociaal medische deskundigheid over epidemiologische aspecten en jeugdgezondheidsbeleid.
 • Je adviseert mondeling en schriftelijk en geeft voorlichting aan individuen, ouders, scholen en ketenpartners met betrekking tot jeugdgezondheid.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van en bent mede verantwoordelijk voor collectieve preventieprogramma's en participeert binnen deze projecten, zowel binnen de organisatie als in samenwerking met ketenpartners.
 • Je vertaalt de vergaarde resultaten op basis van uitgevoerde onderzoeken naar concrete beleidsvoorstellen.

Wie ben je?

 • Je bent academisch opgeleid en met voorkeur op het gebied van geneeskunde, geschoold als jeugdarts of arts M&G. Big-geregistreerde basisartsen met een duidelijke affiniteit met jeugd, worden eveneens uitgenodigd om te solliciteren.
 • Je bent qua competenties aantoonbaar markt(omgeving) gericht en denkt creatief "out of the box".
 • Je bent leergierig, wilt kennis delen en legt hiervoor actief de noodzakelijke contacten.
 • Je werkt actief mee aan de ontwikkeling van onze kennis organisatie.
 • Je bent sensitief voor de eigen organisatie en de organisaties waarvoor/waarmee je werkt.
 • Je bent analytisch ingesteld, kunt zelfstandig werken, enthousiasmeert collega's en bent een teamspeler.
Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.